Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2006, vol. 1

Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak
Wprowadzenie

Jarosław Gryz
Współczesny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego

Lotar Rasiński
Współczesne koncepcje władzy

Piotr Mickiewicz
Bezpieczeństwo europejskie – wymiar śródziemnomorski. Źródła, istota zjawiska i formy przeciwdziałania nielegalnej imigracji w basenie Morza Śródziemnego

Krzysztof Kubiak
Przemyt narkotyków drogą morską jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa (na przykładzie Królestwa Hiszpanii)

Ciro Paoletti
Italian Navy in Somalia, a Peacekeeping Operation and an Operational Test: January 1991–March 1995

Maria Gabriella Pasqualini
The Italian Carabinieri Corps Abroad: Combat and Crowd Control in a Special Professionalism

Mirosław Skarżyński
Globalne bezpieczeństwo naftowe w XXI wieku

Jacek Barcik
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w pracach VIII Grupy Roboczej Konwentu Europejskiego

Agnieszka Węglińska
Media w sytuacji konfliktu

Materiały

Adam Sokołowski
Niemcy wobec terroryzmu międzynarodowego po 11 września 2001 roku

Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Obcy czy swoi? Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po 1989 roku

Şener Kir, Akyn Alkan
Black Sea or Black Saphire: A Constructive Approach to Black Sea Security Boosting Geo-Strategic Importance of the Black Sea

Witold Kustra
Spór wokół Floty Czarnomorskiej w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego

Magdalena Łuczkowska
Oddziaływanie bezpieczeństwa transportu drogowego na bezpieczeństwo portów morskich

Katarzyna Wardin
Transport rosyjskiej ropy naft owej i gazu na Morzu Bałtyckim (wybrane problemy)

Debiuty naukowe

Michalina Rutka
Zabłąkany racjonalizm

Marta Studzińska
Nielegalna imigracja – nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa europejskiego

Anna Niwczyk
Przemoc na morzu w regionie Azji Południowo-Wschodniej wyzwaniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Omówienia

Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Hana Červinkova, Playing Soldiers in Bohemia. An ethnography of NATO membership, Praga 2006

Katarzyna Wardin
Sebastian Wojciechowski (red.), The faces of terrorism, Institute of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University Poznań, Poland 2006

Piotr Mickiewicz
Bogdan Koszel, Trójkąt Weimarski: Geneza – działalność – perspektywy współpracy, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 2006

Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Ola Hnatiuk (wybór i redakcja), Sny o Europie, Wydawnictwo Nemrod, Kraków 2005

 

Licencja Creative Commons

Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848