Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2007, vol. 2

Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak
Słowo wstępne

Artykuły

Jarosław Gryz
Wzajemny związek między polityką i strategią a bezpieczeństwem państwa

Paweł Górski, Janusz Płaczek
Stosunek korelacji sił w państwach NATO – prymat geopolityki czy geoekonomiki?

Jarosław J. Piątek
Długa wojna z terroryzmem

Krzysztof Kubiak
W poszukiwaniu źródeł współczesnego terroryzmu. Między wiedzą a stereotypem

Piotr Mickiewicz
Bezpieczeństwo europejskie w koncepcji i działaniach politycznych Tony’ego Blaira

Adam Sokołowski
Niemcy w operacji antyterrorystycznej Enduring Freedom oraz misji ISAF w Afganistanie (2002–2007)

Barbara Janusz-Pawletta
Miejsce krajów Azji Centralnej w polityce NATO i perspektywy współpracy

Materiały

Robert Foks
Rola „bezpieczeństwa politycznego” w systemie bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej a „nowy rosyjski autorytaryzm”

Dariusz R. Bugajski
Przejście okrętów oraz przelot wojskowych statków powietrznych w cieśninach bałtyckich w czasie pokoju

Justyna Michalak
Biological Warfare and Bioterrorism

Jacek Barcik
Wspólnotowy mechanizm ochrony ludności cywilnej

Katarzyna Wardin
Al -Kaida. Internacjonalizacja terroryzmu samobójczego

Aneta Prajzner
Media i bezpieczeństwo. Pośrednie i bezpośrednie oddziaływania. Opis zjawiska i systematyzacja terminów

Agnieszka Węglińska
Nowe media w sytuacji zagrożenia i konfliktu

Grzegorz Tokarz
Ewolucja polskich służb specjalnych po 1989 r.

Bogusław Banaszewski
Kryzysy współczesności implikowane proliferacją broni masowego rażenia

Maciej Zimny
Zmiany w Siłach Zbrojnych jako skutek udziału Wojska Polskiego we współczesnych interwencjach militarnych

Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Etniczność i asymilacja po obu stronach Atlantyku

Debiuty naukowe

Dariusz Czywilis
Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu teorii konstruktywizmu

Robert Czulda
Priorytety polityki bezpieczeństwa Państwa Kataru

Karolina Szydywar
Małe wyspy – duży problem

Bogusław Węgliński
Stan ochrony przeciwpożarowej polskich portów lotniczych w 2007 roku. Dostosowanie do rozporządzeń ministra infrastruktury z 25 lipca i 12 września 2005 roku

Marta Jędrzejewska
Rozwój współpracy państw Morza Śródziemnego w zakresie bezpieczeństwa

Bartosz Odorowicz
Działania nieregularne w teorii sztuki wojennej

Margot Stańczyk-Minkiewicz
Terroryzm – „zderzenie cywilizacji”, czy „rozłam wewnątrz-kulturowy”?

Recenzje i omówienia

Piotr Mickiewicz
Grzegorz Rdzanek, Eurosamoloty. Trudne początki europejskiej współpracy zbrojeniowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007

Justyna Bartnicka
Xavier Renou (red), La privatization de la violence. Mercenaires et societe militaire privee au service du marche, Agone, Marsille 2005

Katarzyna Wardin
Yoram Sweitzer, Sari Goldstein Ferber, Al -Qaeda and the internationalization of suicide terrorism, Jaffee Center for Strategic Studies, Telaviv University, Memorandum No. 78 November 2005

Katarzyna Wardin
Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak (ed.), From total war to war against terrorism, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, Wrocław 2007

Margot Stańczyk-Minkiewicz
Piotr Ebbig, Radosław Fiedler, Artur Wejkszner i Sebastian Wojciechowski, Leksykon Wspołczesnych Organizacji Terrorystycznych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2007

Kronika naukowa

Krzysztof Kubiak
XXXIII Międzynarodowy Kongres Historii Wojskowości – Kapsztad, 12 –24 sierpnia 2007 roku

Patrycja Sokołowska
Ochrona praw człowieka i mniejszości narodowych w Kosowie – spokojnie, ale niestabilnie

Krzysztof Kubiak
Civil – Military Responses to Terrorism – międzynarodowe seminarium w Rydze

Wioletta Samborska-Zaręba
O ewolucji NATO we Wrocławiu

Wioletta Samborska-Zaręba
DSWE na kieleckich targach

Roxana Calfa
The European Forum for Urban Safety

 

Licencja Creative Commons

Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848