Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2011, vol. 5

Piotr Mickiewicz
Wstęp

Artykuły

Jerzy Stańczyk
Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje

Krzysztof Kubiak
Sojusz Północnoatlantycki w drugiej dekadzie XXI wieku. Refleksja krytyczna

Filip Tereszkiewicz
W poszukiwaniu wielkiej strategii – Unia Europejska wobec wyzwań zmieniającego się ładu międzynarodowego

Jarosław J. Piątek
Działanie siłą a rozwiązywanie sytuacji kryzysowych współczesnej demokracji

Łukasz Dawid Dąbrowski
Instytucjonalizacja kontroli przestrzegania postanowień międzynarodowych – na przykładzie dokumentów międzynarodowych z zakresu zapobiegania i karania korupcji

Marek Zbigniew Kulisz
Zarządzanie systemem bezpieczeństwa państwa

Piotr Mickiewicz
Bezpieczeństwo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej w rozwiązaniach legislacyjnych i organizacyjnych

Helena Wyligała
Uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego w Republice Federalnej Niemiec

Aleksandra Moroska
Delegalizacja partii politycznych jako instrument bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Analiza na przykładzie Niemiec

Materiały

Artur Drzewicki
Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych. Aspekty polityczne i wojskowe

Jerzy Dereń
Osiąganie zdolności operacyjnych przez Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) w kontekście realizacji celów politycznych określonych w Strategii Bezpieczeństwa RP

Marek Kulczycki
Udział sił zbrojnych RP w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego w 2010 roku

Łukasz Jureńczyk
Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w południowo-zachodniej Azji w pierwszej dekadzie XXI wieku. Od zaangażowania do wycofania

Marcin Lasoń
Zmiana charakteru obecności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Próba analizy

Dorota Kaźmierczak-Pec
Bezpieczeństwo wewnętrzne Rosji a założenia głównych współczesnych teorii bezpieczeństwa

Patrycja Sokołowska
Policja w Bośni i Hercegowinie jako przykład niewydolności systemu bezpieczeństwa narodowego

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz
Problem śmiertelności w wodzie a cechy ratownika i osoby tonącej

Debiuty naukowe

Przemysław Furgacz
Izrael wobec irańskiego programu nuklearnego

Bartosz Odorowicz
Embedding – współpraca za cenę ograniczeń. Wojskowa koncepcja relacjonowania wydarzeń ze strefy konfliktu zbrojnego przez reporterów wojennych w świetle dokumentów brytyjskich i amerykańskich

Magdalena Dyderska, Małgorzata Lizut
Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych na przykładzie pożaru w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 r.

Noty

Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku – przypadek Grecji

Recenzje i omówienia

Krzysztof Zuba
Aleksandra Moroska, Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligii Polskich Rodzin w Polsce), Wrocław 2010

Artur Drzewicki
Patrycja Sokołowska, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990–2005, Toruń 2010

Edward Czapiewski
Helena Wyligała, Trójkąt Weimarski. Współpraca Polski, Francji i Niemiec w latach 1991–2004, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010

Kronika naukowa

Wioletta Samborska
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracownika Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych

Krzysztof Kubiak
XXXVI Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości

Aleksandra Moroska
Ekstremizm we współczesnej Europie – przejawy, wyzwania, zagrożenia

Krzysztof Kubiak
Nurtech 2010

 

Licencja Creative Commons

Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848