Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2012, vol. 6

Piotr Mickiewicz
Wstęp

Artykuły

Iwona Ładysz
Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia

Enrico Magnani
United Nations vs irregular combatants

Krzysztof Kubiak
Wschodzące mocarstwo znad Bosforu

Jerzy Dereń
Działania sił Koalicji Chętnych i Paktu Północnoatlantyckiego w trakcie rebelii w Libii (15 lutego – 31 października 2011 r.)

Grzegorz Zając
Zastosowanie reżimu konwencji chicagowskiej w zakresie badania
wypadków lotniczych w lotnictwie cywilnym i państwowym

Piotr Daniluk
Myślenie strategiczne w naukach o bezpieczeństwie

Materiały

André Wessels
The South African National Defence Force, 1994 -2009: a historical perspective

Piotr Mickiewicz
Przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu Cesarstwa Japonii w rozwiązaniach systemowych narodowej polityki bezpieczeństwa

Łukasz Jureńczyk
Wysyłanie polskich żołnierzy na misje poza granicami kraju w świetle krajowego ustawodawstwa i doktryny obronnej

Noty

Jerzy Będźmirowski
Bezpieczeństwo morskie państwa w polskiej polityce od X do XVIII wieku

Jakub Marszałkiewicz
Rozwój doktryn powietrznych w okresie zimnej wojny

Debiuty naukowe

Małgorzata Łakota-Micker
Chorwacka droga do NATO

Kamil Chrzan
Wpływ misji w Iraku i Afganistanie na zmiany w Wojsku Polskim

Eleni Daniiloudi
Grecka strategia bezpieczństwa narodowego w XXI wieku

Aleksandra Kruk
Niemieckie dylematy wobec wojny w Afganistanie

Jessica Wolska
Próby ograniczenia rozwoju militarnego komponentu irańskiego
programu nuklearnego w polityce Unii Europejskiej w latach 2003–2011

Recenzje i omówienia

Włodzimierz Suleja
Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010

Piotr Mickiewicz
Ivan T. Berend, Europe Since 1980, Cambrigde University Press, Cambridge 2010

Krzysztof Kubiak
Martin J. Bollinger, Flota GUŁag -u. Stalinowskie statki śmierci: transport na Kołymę, Axis – Replika, Zakrzewo – Poznań 2010

Piotr Mickiewicz
Małgorzata Łakota-Micker, Republika Chorwacji na drodze do NATO,
Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki,
Polkowice 2011

Kronika naukowa

Krzysztof Kubiak
XXVII Kongres Historii Wojskowości w Rio de Janeiro

Jerzy Dereń
Wrocław Global Forum

Krzysztof Kubiak, współpraca: Alejandro Amendolara
SINPRODE 2011

Krzysztof Kubiak
I Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Nauki o Bezpieczeństwie

Wioletta Samborska
Doktorat Honorowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej dla Prof. Zbigniewa Kwiecińskiego

Wioletta Samborska
Konferencja Morska BALTEXPO

Content / Spis treści (eng.)

 

Licencja Creative Commons

Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848