Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2013, vol. 7

Piotr Mickiewicz
Wstęp

Artykuły

Piotr Daniluk
Metodologia badań zagrożeń wynikających z kryzysu społeczno-ekonomicznego. Analiza strategiczna w obszarze bezpieczeństwa

Marek Dylewski, Beata Filipiak
Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego w nowych uwarunkowaniach prawnych

Olena Liutak, Oleh Kravchuk
Economic Security of Enterprises in the Context of National Safety of the State

Piotr Mickiewicz
Bezpieczeństwo w Długofalowej Strategii Rozwoju Kraju i strategiach sektorowych

Antanas Makštutis
The Development of National Security of Lithuania in the 21st Century:
Problems, Solutions and Perspectives

Marek K. Ojrzanowski
Transformacja polskich Sił Zbrojnych – miara sił na zamiary

Materiały

Jerzy Stańczyk
Usytuowanie bezpieczeństwa pośród celów uczestników stosunków
międzynarodowych

Lubov Kovalska, Larisa Savosh
Economic Security in the System Providing Competitiveness of the Region

Marek Z. Kulisz
Determinanty bezpieczeństwa państwa jako organizacji społecznej

Marek Z. Kulisz
Bezpieczeństwo ekologiczne a rozwój inwestycyjny w Polsce

Viktoriia Levchuk
The Peculiarities of Economic Security in Cross-Border Territories

Aleksandra Moroska-Bonkiewicz
„Urząd Ochrony Konstytucji” jako organ bezpieczeństwa ustrojowego RFN.
Problematyka funkcjonowania w państwie demokratycznym

Patrycja Matusz-Protasiewicz, Joanna Rajca
Wyzwania integracyjne w migracjach krótkoterminowych?

Krzysztof Kubiak
Wojskowe działania ekspedycyjne jako instrument polityki państwa. Przykład
indyjski – operacja „Khukri”

Jerzy Dereń
Dekadę po Waszyngtonie: standaryzacyjny sukces czy porażka NATO?

Łukasz Jureńczyk
Jaka strategia wobec Afganistanu?

Bogusław Węgliński
Media i terroryzm – wybrane aspekty związku. Czy Al-Jazeera English jest
jedynie tubą propagandową Al-Kaidy?

Noty

Arkadiusz Karbowiak
Albania w czasie II wojny Światowej i początkowych latach komunistycznej
dyktatury (Część I. Od wybuchu wojny do kapitulacji Włoch)

Anetta Pereświet-Sołtan
Język agresji w mediach – aspekty psychologiczne

Debiuty

Agnieszka J. Cholewińska
Socialisation of International Rules. Exploring Alternative Mechanisms for
Securing Compliance with International Humanitarian Law by Armed Groups

Marek Musioł
Operacje pokojowe i dyplomacja prewencyjna oraz ich podstawy w polityce
zewnętrznej UE w XXI wieku

Klaudyna Andrusiewicz
Korpus Strażników Rewolucji w systemie politycznym i polityce bezpieczeństwa
Islamskiej Republiki Iranu

Recenzje i omówienia

Krzysztof Kubiak
Kulisy kapitulacji Japonii – recenzja książki Patrycji Niedbalskiej-Asano zatytułowanej Suzuki Kantarō (1867-1948) a zakończenie wojny na Pacyfiku. Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005, ss. 164

Piotr Mickiewicz
Jak modernizować Unię? – recenzja pracy zbiorowej Modernizacja unii europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza Aspra Jr., Warszawa 2011, ss. 612

Kronika Naukowa

Helena Wyligała
XXII Światowy Kongres Nauk Politycznych

Małgorzata Lizut
Międzynarodowe Targi i Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej
WATERWAYS EXPO 2012

Stanisława Bukowicka
Miejsce i rola Ministerstwa Obrony Narodowej w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym – sprawozdanie z sympozjum

Krzysztof Kubiak
Arktyka – między współpracą a rywalizacją

Aleksandra Moroska-Bonkiewicz
II Ogólnopolski Kongres Politologii

 

Licencja Creative Commons

Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848