Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2014, vol. 8, nr 1

Piotr Mickiewicz
Wstęp

Artykuły

Marta Przygodzka-Markiewicz
Ekonomiczne znaczenie Arktyki nowe perspektywy i aspekty prawne

Ryszard M. Czarny
The Arctic Council’s Role In The Region And On The International Arena

Michał Łuszczuk
Regional Significance Of The Arctic Search And Rescue Agreement

Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska
Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki – wybrane problemy rywalizacji mocarstw

Andrzej Kubka
Polityka Norwegii na Obszarach Północy

Krzysztof Kubiak
Dania wobec arktycznych wyzwań

Grzegorz Rdzanek
Strategia użycia norweskiej marynarki wojennej a wyzwania Dalekiej Północy

Magdalena Tomala
Status Grenlandii w świetle zmian klimatycznych

Janusz Lizut
Akcje ratunkowe jako kreator współpracy międzynarodowej w Arktyce do 1945 r.

Małgorzata Lizut
Współpraca służb ratowniczych państw regionu Arktyki po II wojnie światowej – wybrane zagadnienia

Jerzy Dereń
NATO Military Shortfalls As Crucial Hindrance To Operations

Barbara Kobzarska-Bar
Fundamentalizm religijny muzułmańskich organizacji terrorystycznych a stan zagrożenia w Europie

Bogusław Węgliński
Analiza wybranych aktów terrorystycznych w roku 2013. Odrodzenie Al-Kaidy?

Helena Wyligała
Kształtowanie i monitorowanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

Arkadiusz Karbowiak
Albania w czasie II wojny światowej i początkowych latach komunistycznej dyktatury część II: od kapitulacji Włoch do operacji Valuable i Friend

Debiuty naukowe

Anna Cichecka
Odkrycia surowcowe w Kenii. Szanse i zagrożenia

Agnieszka Szumigalska
Pluralizm wyznaniowo-etniczny Surinamu jako wyzwanie dla polityki wewnętrznej państwa

Jarosław Hebda
VIP Assassination As a Tool Of Asymmetric Warfare In Post Cold War Era

Recenzje i omówienia

Helena Wyligała
Recenzja publikacji: Rita Floyd, Richard Matthew (ed.) (2013). Environmental Security. Approaches and Issues, London and New York: Routledge, ss. 302

Piotr Mickiewicz
Recenzja publikacji: Beata Molo (2013). Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku, Kraków: Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, ss. 330

Aleksandra Moroska-Bonkiewicz
(Nie-)znane Niemcy? II Zjazd Niemcoznawców

 

Licencja Creative Commons

Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848