Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2015, vol. 9, nr 1

Tabula Gratulatoria

Wstęp

Artykuły

Michał Kosman
Konflikt rosyjsko-ukraiński z perspektywy niemieckiej (luty 2014 r. – luty 2015 r.)

Łukasz Donaj
Rosja oraz konflikt na Ukrainie w wypowiedziach byłego kanclerza Niemiec G.Schroedera – analiza wybranych publikacji na rosyjskich stronach internetowych

Andrzej Sakson
Obwód Kaliningradzki w otoczeniu NATO i Unii Europejskiej

Piotr Mickiewicz
Wpływ kooperacji gospodarczej z Federacją Rosyjską na kształt niemieckiej polityki bałtyckiej

Beata Molo
Międzynarodowy kontekst niemieckiej Energiewende

Aleksandra Kruk
Polityka Niemiec wobec Ameryki Łacińskiej

Aleksandra Moroska-Bonkiewicz
Eurosceptycy – nowe wyzwanie dla niemieckiej sceny politycznej?

Marcin Piechocki
Informacyjne samostanowienie w programie Piratenpartei Deutschland

Adam Barabasz
Władza ludowa w Polsce wobec zaangażowania RFN na rzecz procesu integracji europejskiej

Magdalena Mazik-Gorzelańczyk
Współpraca polsko-niemiecka w europejskich programach integracji społecznej

Adam Sokołowski
„Morskie” epizody polsko-niemieckiej współpracy wojskowej w latach 90. XX wieku

Debiuty naukowe

Malwina Księżniakiewicz
Nowa era w polityce Niemiec w obszarze odnawialnych źródeł energii

Publikacje prof. zw. dr. hab. Bogdana Koszela

Wychowankowie prof. zw. dr. hab. Bogdana Koszela

Noty

Piotr Mickiewicz
Projekt Kolekcja zagrożeń jako przykład angażowania środowisk społecznych w kreowanie przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Recenzje i omówienia

Helena Wyligała
Recenzja książki: Bogdan Koszel (2013). Nierówne partnerstwo? Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (1993–2013). Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ss. 334

Edward Czapiewski
Recenzja książki: Krzysztof Latawiec (2014). Rosyjska Straż Graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851–1914. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 570

Kronika naukowa

Krzysztof Kubiak
O wojnach „lokalnych” w Bydgoszczy

Krzysztof Kubiak
Międzynarodowa konferencja o bezpieczeństwie i pokaz sprawności Policji

 

Licencja Creative Commons

Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848    ISSN (online) 2450-3436