Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2015, vol. 9, nr 2

Wstęp

Artykuły

Piotr Daniluk
Kultura strategiczna Unii Europejskiej. Podejście normatywne

Lubov Kovalska, Larisa Savosh
Экономическая безопасность региона: оценка и механизмы обеспечения

Małgorzata Kamola-Cieślik
Polityka rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski po 1989 roku

Tomasz Pawłuszko
Konceptualizacja teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa

Marta Stempień
Ewolucja międzynarodowej kontroli broni jądrowej i materiałów nuklearnych

Joanna Grzela
Inicjatywa SUCBAS – przykładem współpracy krajów Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie nadzoru morskiego

Krzysztof Kubiak, Roman Czarny
Historyczny wymiar rosyjskiej obecności w Arktyce. Przykład „Ziemi Sannikowa”

Marek Ojrzanowski
Dokąd zmierza bezpieczeństwo w narodowym wydaniu: Czy strategiczne przeglądy stymulują transformację w polskich siłach zbrojnych

Karol Falandys
Uwarunkowania prawne determinujące kształt Narodowego Systemu Odzyskiwania Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej

Tomasz Szulc
Krytyczna ocena zasadności i możliwości wsparcia sprzętowo-technologicznego przez Polskę armii ukraińskiej

Magdalena Adamczyk
Pospolita przestępczość kryminalna w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2000–2012

Jarosław Hebda
System bezpieczeństwa kluczowych osobistości życia publicznego w Polsce – potrzeba utworzenia a także wymogi i postulaty organizacyjno-funkcjonalne

Daniel Mider
Meandry przemocy politycznej: w poszukiwaniu definicji zabójstwa politycznego

Karina Sikora-Wojtarowicz, Artur Nienartowicz
Funkcjonowanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Polsce. Założenia i praktyka

Robert J. Błaszczyk
Innowacyjne metody komunikowania w zakresie bezpieczeństwa publicznego

Adam Sokołowski
Rozwój polsko-niemieckiej współpracy wojskowej w drugiej dekadzie XXI wieku

Debiuty naukowe

Iulia Barbu
Grand Strategy for Information Age National and International Security – Case Study: ROMANIA

Polemiki

Marek Ojrzanowski
Armia pod pręgierzem. Nie realnym, ale wyimaginowanym przez gen. Piotra Makarewicza

Recenzje i omówienia

Małgorzata Gąsior
Recenzja książki: Artur Dmochowski (2015). Krzysztof Szczerski, Jacek Bartosiak, Witold Waszczykowski, Tomasz Aleksandrowicz Michał Chorośnicki. Czas strachu. Terroryzm – Europa – Polska. O przyszłości, terroryzmie i walce z nim rozmawia z ekspertami Artur Dmochowski. Warszawa: Wydawnictwo Słowa i Myśli, ss. 159

Jan Maciejewski
Recenzja książki: Artur Drzewickii Grzegorz Rdzanek (Red. nauk.).(2015). Afganistan 2014 –rok zwycięstwa czy rok porażki? Doświadczenia dla przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Bel Studio, ss. 247

Jerzy Dereń
Recenzja książki: Marek Konrad Ojrzanowski (2013), Baczność! Spocznij! Meandry i wyzwania. Wspomnienia i refleksje ze służby wojskowej 1969-2011, Warszawa: Wydawnictwo Warszawska Firma Wydawnicza WFW, ss. 926

Jerzy Dereń
Recenzja książki: Rupert Smith (2010), Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo PISM, ss. 498

Kronika naukowa

Piotr Mickiewicz
Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa europejskiego

Piotr Mickiewicz
Jubileusz XXV-lecia Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Piotr Mickiewicz
Jubileusz Katedry Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Krakowskich Studiów Międzynarodowych

 

 

Licencja Creative Commons

Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848    ISSN (online) 2450-3436