Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2016, vol. 10, nr 1

Piotr Mickiewicz
Wstęp

Artykuły

Jerzy Dereń
Warszawski Szczyt NATO projekcją sojuszniczego bezpieczeństwa

Teresa Usewicz
W kierunku nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa – o potrzebie strategicznej refleksji w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

Stanisław Zarychta
Strategiczne znaczenie Morza Czarnego w kontekście bezpieczeństwa regionalnego i euroatlantyckiego

Piotr Mickiewicz
Obszar Czarnomorski i Morze Śródziemne w polityce Rosji

Tomasz Szubrycht
Morze, bezpieczeństwo morskie i marynarka wojenna w chińskich dokumentach strategicznych

Agnieszka Szpak
Nowe instrumenty ONZ zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i budowania pokoju

Maciej Skuczyński
Rola Organizacji Współpracy Islamskiej w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych na przykładzie wojny domowej na Mindanao

Anna Cichecka
Strategie państw w polityce międzynarodowej – przykład Tanzanii

Karol Falandys
Konflikt rosyjsko-ukraiński jako implikacja do powołania nowej formacji do ochrony i obrony pogranicza Rzeczpospolitej Polskiej

Tomasz Balbus
Oddziały pozorowane dywersji pozafrontowej NKGB w akcji. Casus Ławż koło Oszmiany

Beata Borowicz-Sierocka
Etyka współodpowiedzialności czyli moralność wywiedziona z międzyludzkiej komunikacji

Debiuty naukowe

Daniel Drozdowski
Podstawowe elementy bezpieczeństwa lokalnego

Jakub Poprawski
Percepcja bezpieczeństwa personalnego wśród mieszkańców aglomeracji wrocławskiej

Patrycja Olczyk
Ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej w kontekście presji migracyjnej w 2015 roku

Piotr Polkowski
Bezzałogowe statki powietrzne

Kronika naukowa

Piotr Mickiewicz
Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016 – Okręty i Strategia Rozwoju Marynarki Wojennej RP

Piotr Mickiewicz
Forum Militarne Narodowego Centrum Studiów Strategicznych

Mariusz Ruszel
Polityka Energetyczna Unii Europejskiej – Filary i Perspektywa Rozwoju Rzeszów, 25–26 kwietnia 2016 r.

Recenzje i omówienia

Jerzy Będźmirowski
Recenzja książki: Grzegorz Rdzanek (2015). Dania, jako uczestnik wielostronnej współpracy państw nordyckich w zakresie polityki zbrojeniowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa, ss. 224.

Piotr Mickiewicz
Recenzja książki: Marta Szuniewicz, (red.).(2015). Mare Nostrum, fundacja promocji przemysłu okrętowego i gospodarki morskiej, Gdynia, ss. 455.

Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zieliński
Recenzja książki: Brunon Hołyst (2016), Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego, tom 4, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, ss. 742.

 

 

Licencja Creative Commons

Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848    ISSN (online) 2450-3436