Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2016, vol. 10, nr 2

Piotr Mickiewicz
Wstęp

Artykuły

Mirosław Banasik
Sojuszniczy paradygmat kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego

Marina A. Kukartseva
Терроризм как социо-психологический феномен

Dragan Simeunovic
Contemporary jihadism as ideology being used by terrorist organisations

Ivan V. Surma
Виртуальные войны за реальное геополитическое пространство: этиология джихада и киберджихада

Jarosław Tomasiewicz
Mgławica rebelii. Terroryzm w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie insurekcjonizmu

Evgeny N. Pashentsev
Перспективные технологии и новые угрозы со стороны террористических организаций: информационно-психологический аспект

Darya Yu. Bazarkina
Информационно-психологические атаки квазирелигиозных террористи-ческих организаций на государственные власти в странах Европейского Союза

Tomasz Bąk
Europejczycy w działaniach Państwa Islamskiego

Greg Simons
Ponowne przemyślenia nad komunikacją w globalnej wojnie z terroryzmem

Tomasz Wójtowicz
Jak pokonać ISIS? Metody walki z Państwem Islamskim

Katarzyna Górak-Sosnowska
Zderadykalizować dżihadystę? Doświadczenia czterech państw muzułmańskich

Magdalena Łuczkowska
Działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu

Krzysztof Mroczkowski
Armia regularna przeciw armii terrorystów na przykładzie operacji Izraelskich Sił Obrony w Libanie w 1982 i 2006

Marija Djorić
Ideology of right-wing extremism and European migration crisis

Helena Wyligała
Strategiczny rozwój narzędzi polityki migracyjnej UE w obliczu kryzysu migracyjnego

Iwona Maria Ładysz
Ład gospodarczy elementem zrównoważonego rozwoju i budowania bezpieczeństwa ekonomicznego województwa dolnośląskiego

Agnieszka Pawłowska
Ochrona dziedzictwa kulturowego jako zadanie samorządu gminnego

Artsiom Nazarank
Legal protection of personal data in public opinion (in media of Poland, Belarus, Russia)

Jarosław Feliński
Menedżer Bezpieczeństwa Informacji (MBI) – interdyscyplinarne wyzwanie edukacyjne administratorów informacji

Robert J. Błaszczyk
Radiowa łączność obywatelska, w procesie poprawy bezpieczeństwa na drogach

Debiuty naukowe

Dorota Anna Lewicka
Bezpieczeństwo demograficzne państwa – implikacje dla Polski

Ewa Wolska-Liśkiewicz
Strategie komunikowania Państwa Islamskiego

Mateusz Kmiecik, Sebastian Śmiech
Energetyka wiatrowa jako element systemu bezpieczeństwa energetycznego państwa

Mirosław Pankow
Bezpieczeństwo: katastrofa lotnicza samolotu CASA C-295 M w Mirosławcu

Sławomir Kiraga
Prywatyzacja bezpieczeństwa i prywatne firmy wojskowe

Tatiana Lebiedzińska
Morze Bałtyckie - zmiany w środowisku bezpieczeństwa wyzwaniem dla NATO

Kronika naukowa

Piotr Mickiewicz
W poszukiwaniu scenariuszy „wyjścia z kryzysu” – Międzynarodowa konferencja naukowa Unia Europejska – Rosja. Drogi wyjścia z kryzysu. Punkt widzenia Niemiec, Rosji i Polski

Recenzje i omówienia

Kazimierz Kraj
Recenzja książki: Mirosław Minkina (2016). FSB Gwardia Kremla, Wydawnictwo Rytm, Warszawa, ss. 246

Piotr Mickiewicz
Recenzja książki: Andrzej Drzewiecki (2016), Polska Marynarka Wojenna od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej. Studium bezpieczeństwa morskiego państwa, Wydawnictwo Napoleon, Gdynia-Oświęcim, ss. 1047

Maciej Kijowski
Recenzja książki: Karol Oskar Bronicki (2015), Granice morskie Chin, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 254

 

Licencja Creative Commons

Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848    ISSN (online) 2450-3436