Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2017, vol. 11, nr 1

Piotr Mickiewicz
Wstęp

Artykuły

Sławomir Kamiński
Rozwiązania organizacyjno-metodologiczne, miejsce, funkcje i charakter  Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskie

Anna Jagiełło-Szostak
Obrona cywilna w wymiarze międzynarodowym na przykładzie  Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (ICDO) – geneza i działalność

Łukasz Jureńczyk
Afgańska Policja Państwowa jako organ bezpieczeństwa państwa.  Uwarunkowania i determinanty jej funkcjonowania

Piotr Mickiewicz
System bezpieczeństwa cybernetycznego państw europejskich. Analiza porównawcza

Będźmirowski Jerzy
Bezpieczeństwo międzynarodowe w latach 60. XX wieku, a próby modyfikacji organów dowodzenia siłami zbrojnymi państw stron Układu Warszawskiego

Karina Sikora-Wojtarowicz
Edukacja dla bezpieczeństwa w polskiej szkole

Teresa Usewicz
Brexit i jego konsekwencje dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

Debiuty naukowe

Joanna Zych
Wspólny kompleksowy plan działania z 2015 r. w sprawie irańskiego programu nuklearnego – perspektywa Izraela

Karolina Mularczyk
Znaczenie ataszatów wojskowych we współczesnej polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej

Jacek Chojnacki, Dominika Pasek
Historia wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych

Michalina Treder
Smog zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce

Michalina Treder
Cudzoziemcy w Polsce na tle kryzysu migracyjnego w Europie

Artur Sankowski
Odbudowa potęgi morskiej państwa w aspekcie odtwarzania zdolności bojowej marynarki wojennej federacji rosyjskiej

Jarosław Rzymkowski
Obraz zmian w przestępczości na terenie województwa pomorskiego  na przykładzie wybranych kategorii przestępstw

Krzysztof Kozelan
Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie zabezpieczenia meczu piłkarskiego Arka Gdynia – Lechia Gdańsk

Cezary Pawlak
Konflikt na Wschodzie Ukrainy i aneksja Krymu – standardowym przykładem działań hybrydowych

Paweł Soja
Cyberbezpieczeństwo Japonii w XXI w.

Kronika naukowa

Małgorzata Lizut
III edycja konferencji naukowej „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń. Terroryzm i sytuacje zakładnicze”, 24 kwietnia 2017 r.

Małgorzata Lizut
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia – oględziny miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacja ofiar”, 26–27 kwietnia 2017 r.

Kazimierz Kraj
III Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Transformacja stosunków międzynarodowych w XXI wieku: wyzwania i perspektywy” 27–28 kwietnia 2017 r.

Kazimierz Kraj
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i perspektywy”, Wrocław, 24 maja 2017 r.

Recenzje

Piotr Mickiewicz
Recenzja książki: Justyna Zając (2016), Poland’s Security Policy. The West, Russia, and the Changing International Order, Palgrave Macmillan,  London, ss. 226

Andrzej Makowski
Recenzja przewodnika dla nauczycieli: Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak (2017). (Red. nauk.). Edukacja dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte. Gdynia, ss. 368

 

Licencja Creative Commons

Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848    ISSN (online) 2450-3436