Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2017, vol. 11, nr 2

Wstęp

Artykuły

Miroslav Kelemen
Security and law theory and practice as a challenges for security and law sciences’s development

Edyta Sadowska
Zagrożenia asymetryczne – definicja, świadomość społeczna i rola we współczesnym świecie

Krzysztof Wątorek
Wybrane obszary asymetrycznego zagrożenia transgraniczną przestępczością zorganizowaną

Anna Zagórska
Bezsilność prawa wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych – nielegalna migracja jako źródło terroryzmu

Paweł Łabuz, Mariusz Michalski
Polityka bezpieczeństwa Rosji wobec Ukrainy jako determinant systemu bezpieczeństwa w Polsce

Adrian Mitręga
Terroryzm nuklearny jako zagrożenie asymetryczne początku XXI w.

Robert Kłaczyński
Rosyjsko – ukraiński konflikt 2014-2017 jako przykład wojny hybrydowej. Geneza, polityka, gospodarka

Grzegorz Rdzanek
Programy modernizacji technicznej i wymiany sprzętowej duńskich sił lądowych Hæren w latach 2013-2017

Adam Krampichowski
Rola Marynarki Wojennej w zwalczaniu zagrożeń asymetrycznych

Marcin Soboń
Zagrożenia bezpieczeństwa o charakterze terrorystycznym i przestępczym  w placówkach oświatowo-wychowawczych

Marta Niewczas, Jolanta Puacz-Olszewska
Bezpieczeństwo edukacyjne w Polsce – aspekty prawne

Rafał Kołodziejczyk
Nowa odsłona terroryzmu – cyberterroryzm

Magdalena Adamczyk
Przyczyny i czynniki stymulujące przestępstwa rozbójnicze

Debiuty naukowe

Jolanta Cichosz
Zagrożenia asymetryczne w kontekście nowych technologii. Unia Europejska, Stany Zjednoczone – studium przypadku

Kamil Sasal
Demokracja wobec asymetrycznych zagrożeń bezpieczeństwa

Kamil Bal
Bezpieczeństwo ekonomiczne i globalizacja w XXI wieku

Adriana Mickiewicz
Współczesna rodzina jako środowisko kreujące proces socjalizacji społecznej

Kronika naukowa

Kazimierz Kraj
Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pn. Obrona Terytorialna w Polsce. Przeszłość i Przyszłość, 24 października 2017 r.

Małgorzata Lizut
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Miejsce zdarzenia – oględziny miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacja ofia

Małgorzata Lizut
IV Konferencja Naukowa np. Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku,  21-22 listopada 2017 roku


Recenzje

Małgorzata Lizut
Recenzja książki: Agnieszka Węglińska, Bogusław Węgliński (2017), Szkocja po dewolucji – państwo, bezpieczeństwo, media, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, ss. 182

 

Licencja Creative Commons

Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1896-8848    ISSN (online) 2450-3436