Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Redakcja

Rada redakcyjna

Członkowie krajowi

Jerzy BĘDŹMIROWSKI – prof. dr hab. Akademia Marynarki Wojennej
Eugeniusz CZAPIEWSKI – prof. zw. dr hab., Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jarosław GRYZ – prof. dr hab. Akademia Sztuki Wojennej, prorektor

Bogdan KOSZEL – prof. zw. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Krzysztof KUBIAK (przewodniczący rady) – prof. zw. dr hab. Katedra Krajów Europy Północnej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Członkowie zagraniczni

Uwe BACKES – profesor, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TU Dresden, Niemcy)
Władimir BARYSZNIKOW – profesor, Państwowy Uniwersytet Petersburski Wydział Historyczny (Faculty of History)
Joseph AGRA III, Commander, US Navy (GS-12, Country Program Integrator, Department of Defense, USA)
Yoshigana HAYASHI – profesor Uniwersytetu Tokio, Dyrektor Japońskiego Forum Studiów Strategicznych (Japonia)
Alexander OMEDLACA, dr Museum of Weapons – Buenos Aires
Ciro PAOLETTI – dr  State University La Sapienza of Rome
Ghrihoriy PEREPELITZA – profesor, Akademia Dyplomatyczna przy MSZ Ukrainy (Diplomatic Academy of Ukraine) Dyrektor Departamentu Polityki Euro-Atlantyckiej (European and Euro-Atlantic Policy Departament)
Larysa SAWOSZ, dr nauk ekonomicznych, docent, Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Katedra Ekonomii Światowej

Kolegium redakcyjne

Prof. dr hab. Piotr MICKIEWICZ (redaktor naczelny)
dr hab. prof. DSW Kazimierz KRAJ (sekretarz redakcji)
dr Iwona Ładysz
dr Helena Wyligała 

Redaktorzy tematyczni

Nauki o bezpieczeństwie – Piotr MICKIEWICZ, Kazimierz KRAJ
Nauki o polityce i administracji– Helena WYLIGAŁA, Bogusław WĘGLIŃSKI
Historia – Edward CZAPIEWSKI, Tomasz BALBUS
Ekonomia – Iwona ŁADYSZ
Historia wojskowości  – Tomasz BALBUS
Historia międzynarodowych stosunków politycznych – Edward CZAPIEWSKI

 

Redaktor statystyczny – Wojciech SITEK

Redaktorzy językowi (język polski) – Małgorzata FORTUNIAK, Zofia SMYK

Redaktorzy językowi (język angielski) – Piotr SZCZEPAŃSKI, Joseph AGRA III

Redaktor techniczny – Adam DĘBSKI

Projekt okładki - Sebastian MODRZYŃSKI