Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Redakcja

Rada redakcyjna

Członkowie krajowi
Eugeniusz CZAPIEWSKI – prof. zw. dr hab., Dolnośląska Szkoła Wyższa
Jarosław GRYZ – dr hab. prof. AON, Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Bogdan KOSZEL – prof. zw. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Krzysztof KUBIAK (przewodniczący rady) – prof. zw. dr hab. Katedra Krajów Europy Północnej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Andrzej WOJTAS  - mgr, Redaktor Naczelny miesięcznika „Komandos"

Członkowie zagraniczni
Uwe BACKES – profesor, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TU Dresden, Niemcy)
Władimir BARYSZNIKOW – profesor, Państwowy Uniwersytet Petersburski Wydział Historyczny (Faculty of History)
Joseph AGRA III, Commander, US Navy (GS-12, Country Program Integrator, Department of Defense, USA)
Yoshigana HAYASHI – profesor Uniwersytetu Tokio, Dyrektor Japońskiego Forum Studiów Strategicznych (Japonia)
Alexander OMEDLACA, dr Museum of Weapons – Buenos Aires
Ciro PAOLETTI – dr  State University La Sapienza of Rome
Ghrihoriy PEREPELITZA – profesor, Akademia Dyplomatyczna przy MSZ Ukrainy (Diplomatic Academy of Ukraine) Dyrektor Departamentu Polityki Euro-Atlantyckiej (European and Euro-Atlantic Policy Departament)
Larysa SAWOSZ, dr nauk ekonomicznych, docent, Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Katedra Ekonomii Światowej

Kolegium redakcyjne

Piotr MICKIEWICZ (redaktor naczelny)
Piotr DANILUK
Aleksandra MOROSKA
Kazimierz KRAJ (sekretarz redakcji)

Redaktorzy tematyczni

Edward CZAPIEWSKI, Tomasz BALBUS (historia)
Iwona ŁADYSZ (ekonomia)
Małgorzata LIZUT (nauki o bezpieczeństwie)
Helena WYLIGAŁA, Aleksandra MOROSKA (nauki o polityce)

Redaktorzy statystyczni

Wojciech SITEK

Redaktorzy językowi

Małgorzata FORTUNIAK (język polski)
Zofia SMYK (język polski)
Piotr SZCZEPAŃSKI (język angielski)

Redaktor techniczny

Witold GIDEL

Projekt okładki

Sebastian MODRZYŃSKI